FELLIEWS DANSESTUDIO™

"Aldri for gammel til å lære å danse"


Flag of Norway Flag of Spain Flag of United States of America

DANS OM DU ER OVER FEMTI!


The embrace of two Argentine tango dancers

Hvis du spør personer om hvorfor de er så glad i å danse, er svarene oftest at det er avslappende, gir glede og leder tankene bort fra negative følelser og erfaringer.

I følge Daniel Goleman kan en person i en avslappet sinnstilstand være produktiv og skapende og i stand til å oppnå forbausende resultater.

På Felliews dansestudio tror vi at dans er en slags magisk kraft som forener oss med musikken og får oss til å uttrykke melodiene gjennom bevegelser, enten de er improviserte eller innlærte. Takket være denne positive opplevelsen har forskere i mange land brukt tid og krefter på å finne ut hva dans kan bety for vår helse, på kort og lang sikt.


DANS FOR Å BEKJEMPE STRESS


Senior couple dancing in black and white

Stress i små doser kan være gunstig, for eksempel i forbindelse med prestasjoner på eksamener og innen idrett og kunst. Men en høy grad av stress kan føre til slag, hjerteinfarkt eller depressive sinnslidelser. Stress kan bidra til å gjøre oss eldre enn vår alder.

Til våre nyrer er knyttet binyrer, kjertler som produserer det kraftige hormonet kortison når vi opplever stress. Selv om kortison er viktig for kroppen, er for mye av det over lengre tid skadelig for muskler og bensubstans. Følgelig, å redusere nivået av stress i våre liv, kan forbedre vår sjanse til en god livskvalitet i eldre år. En sosial aktivitet som dans på Felliews Dansestudio er i særdeleshet et nyttig valg for å øke sjansen til å oppnå et sunt og langt liv.


DANS SOM FYSISK TRENING


Tango footwork close up

Forskere ved Marburg Universitetet i Tyskland analyserte en rekke fysiske aktiviteter og deres virkning på personer over seksti år, når det gjaldt balanse, stressnivå og fysisk form.

Professor Anita Hokelmann delte førti frivillige i to adskilte grupper. Hver enkelt i de to gruppene ble spurt om å gjøre to øvelser tre ganger i uken i seks måneder. Den ene gruppen skulle ha øvelser knyttet til gang, sykling, svømming og løping, mens den andre gruppen fokuserte på dans.

Dr. Marco Narici var spesialisten som skulle undersøke om en person hadde styrket eller svekket muskulaturen gjennom sin unike metode som avdekker hvordan hjernen kommuniserer med nervene for å aktivere musklene.

Våre muskler er nerver som hele tiden kommuniserer med hverandre via det som på fagspråket kalles «Neuro Muscular Junction». Dersom nervene stanser opp sin kommunikasjon med musklene, vil disse degenerere og utskiller komponenter i blodet som viser om en person blir svakere eller sterkere. Deltakerne i forsøket gav derfor blodprøver etter at de seks månedene med ulike former for trening var over.

Forsøket viste at gruppen som hadde fokusert på dans hadde 30 prosent bedre resultat enn den gruppen der personene syklet, svømte, gikk eller løp. Undersøkelsen konkluderte med at dansetrening for personer over seksti gir et bedre resultat enn flere andre former for trening og er den beste måten å forsinke aldringsprosessen.

MENY


Årsaken til dette resultatet, ifølge Dr. Marco Narici, er at dans bruker hjernen ved innøving av en rekke ferdigheter samtidig, innlæring av dansetrinn, koordinering av øyne og hender, følge takten/rytmen i musikken, samhandling med dansepartneren og endringer i forhold til et raskere og mindre raskt tempo.

Felliews Dansestudio og studentene der innrømmer at dans er en kompleks form for sport, men en belønnende aktivitet som utfordrer ulike deler av kroppen vår når vi aldres. Dans er langt mer utfordrende enn en treningsaktivitet som trener noen få muskler. Den styrker forbindelsen mellom hjerne, nerver og muskler og dermed kroppens yteevne. Når vi aldres bør vi ikke senke vårt aktivitetsnivå, men bli mer aktiv. Dans hjelper oss å bekjempe stress og holde oss ung.


DANS FOR MENTAL HELSE


Anna Held picture around the 1900s

En gruppe forskere ved Albert Einstein College of Medicine i New York City publiserte i 2001 forskningsresultater etter 21 år med studier og oppfølging av 469 «senior» personer. Forskningen konkluderte med at dans forbedret nervesystemet og evnen til å lære og var et middel til å forsinke demens. Forskere i England har funnet at personer med diagnosen Alzheimer har nytte av dans (New England Journal of Medicine , 2003), og Nevrologisk avdeling ved University of Southern California, Los Angeles, har funnet at dans har vært gunstig for personer med diagnosen Parkinson som en form for terapi og lindring.

Demens har symptomer, forårsaket av skader på hjerneceller, som desorientering, forvirring, tap av hukommelse og språk. Alzheimers sykdom er en av de vanligste former for demens.

Parkinson er en progressiv nevrologisk sykdom som virker inn på kroppens evne til bevegelse. Den kjennetegnes ved dårlig balanse, stivhet, skjelving, vansker med å komme i gang med å gå, små skritt og foroverbøyd kroppsholdning.

Ifølge nevrolog Dr. Robert Katzman, skjerper dansetrening mental aktivitet, reduserer risiko for demens med 76 prosent og reduserer også virkningene av Parkinsons sykdom.

Danseundervisning fremmer hjernens «Alpha Brain Waves», gir bevegelsesmønstre, opprettholder intelligensen ved stadig å kreve øyeblikkelig stillingtaken til hvilke trinn føttene skal finne, tvinger hjernen til å finne sine nylærte nervebaner og utvider dermed også evnen til å lære.

Personer som har hatt dans som en regulær hobby over mange år på Felliews Dansestudio er samstemt i at de kan lære koreografi, bevegelsene som flyter etter hverandre, men når det gjelder hjernens evne til å frambringe balanse og grasiøse bevegelser er det en utfordring.

Så, dersom å lære dans er vanskelig og noen ganger frustrerende: Hvorfor fortsetter mange å danse? Her er noen svar: Det skjer i en sosial sammenheng som styrker motivasjonen og hjelper oss mentalt og følelsesmessig. Det er morsomt, vi trener mens vi lytter til musikk, våre ferdigheter blir utfordret hele tiden når vi blir stilt overfor krav om raskt å oppfatte og følge med på improvisasjoner eller innlært koreografi, dans forbedrer vår balanse, bøyelighet og tøyelighet og viktigst av alt: Dans øker sjansen for å bevare en sunn hjerne resten av livet!


Ring oss for avtale og begynn din danseundervisning !!!


Kontakt:

Telf: +47 9073 5943

E-post: felliewsdansestudio@live.com


facebook icon made by flaticon.com CC 3.0 Bytwitter icon