FELLIEWS DANSESTUDIO™

"Aldri for gammel til å lære å danse"


Flag of Norway Flag of Spain Flag of United States of America

HUSTLE


Modern Jive representerer det vi husker som neon lys i nattklubber på 70-tallet.På denne tiden het dansen "disco-Hustle". Ordet "Hustle" kommer fra det nederlandske ordet "riste". Ordet Disco ble brukt først for private franske klubber som fant ut at de ikke trengte levende musikere for å få folk til å danse. Ordene som beskriver slike steder var diskotek, - som betyr audio bibliotek. En synkope. Med synkope menes en musikals prosess som innebærer å legge til et uventet element til grunnleggede steg. Dette markerte en tilbakevending til populære danser der par har en lukket ramme. I 1970-årene kom en modifiserst Lindy Hop eller Jitterbug som ble populær på overfylte dansegulv i New York. Den er basert på 'rhythm and blues'. Vi lærer med denne dansen aksjon og reaksjon.


Gocha and Shorena greatest dancing

SINGLE TIME SWING


Single time swing ble født på midten av 1930 tallet. I august 1935 spilte bandleder Benny Goodman en Fletcher Henderson et arrangement av "stomping" på Savoy. Swing frembringer en spenstig personlighet og har en smittsom entusiasme. "Single time swing" danses til musikk som er for rask for" East Coast swing". Vi lærer med denne dansen å gi slipp på vår individualitet og personlighet.


EAST COAST SWING


East Coast Swing blir ofte kalt Triple Step Sving, som er bakgrunn til rytmen av de grunnleggende trippel trinn. is frequently, referred to as Triple Step swing due to the rhythm of the basic triple step.  Denne dansen består av seks og åtte takts mønster,som krever at både mann og kvinne begynner med ett skritt tilbake.Det er en sirkel dans som danses med sprett, er ganske "jordet" og ikke høyt i bena. Spretten i hoppene skal være små og danseren skal ikke hope mye rundt.


WEST COAST SWING


East Coast Swing  og West Coast Swing består av seks og åtte måter å telle mønstre på. West Coast Swing danses  i rett linje.  Kvinnen danser ikke lenger bakover som i East Coast Swing, men  hun danser alltid frem på takttallet, en'.  Denne danses vanligvis til middels tempo swingmusikk , men ofte er disse sangene tregere enn East Coast Swing. De som imidlertid oppnår et høyt ferdighets nivå i denne dansen gjør den i et raskere tempo. Denne dansen har ingen sprett og har en glatt flyt. Du vil sjelden se høye spark eller bevegelser som krever at danseren  forlater gulvet.


JIVE


Jive er den europeiske versjonen av East Coast Swing. Seks og åtte tellemønstre holder denne dansen opp mot East Coast Swing. Denne dansen er med sprett, – skarpe spark og vipper. Ulik East Coast Swing er dette en dans med raskt tempo i musikken, og er ment som en konkurransedyktig stil.


LINDY HOP


Lindy Hop som dans oppsto sammen med storbandmusikken, og danses i hurtig swingtempo.  Det er blitt sagt at denne dansen har fått sitt navn etter Charles Lindberg og hans historiske flyreise. Alle Lindy steg teller åttemønstret på en sirkulær måte med mye spark, vipper, løft og fall.

MENY


BACK CHARLESTON


Back Charleston er noen gang omtalt som Tandem Charleston hvor tilhengeren står foran lederen med ryggen til ham, -og både leder og etterfølger danser grunnleggende Charlestonsteg som starter med et rockesteg på venstre fot. Denne dansen er gøy da det er mange bevegelser og variasjoner som kan danses fra denne posisjonen.  Back Charleston's  unike bevegelser og måte å danse på er lånt ut fra Quickstep.


CHARLESTON


Charleston er dansen fra 1920-tallet som vi forbinder med fra denne epoken.  Den ble national da den ble danset som crazydans på Broadway i 1922. Den kan danses alene eller med partner.


Gocha and Shorena excellent dance

MODERN JIVE


Modern Jive was developed in the United Kingdom during the 1980s at three London-based clubs, 'Ceroc', 'Le Roc' and 'Cosmopolitan Jive'. The style was based upon a type of Jive that had evolved in France in the aftermath of World War II, when American dances such as the Jitterbug had been popular due to the presence of the American military. Modern Jive is a dance style derived from swing, Lindy Hop, rock and roll, salsa and others, the main innovation being to simplify the footwork - by removing syncopation such as chasse. The term French Jive is occasionally used instead, reflecting the origins of the style. The word modern distinguishes it from ballroom Jive.


Ring oss for avtale og begynn din danseundervisning !!!


Kontakt:

Telf: +47 9073 5943

E-post: felliewsdansestudio@live.com


facebook icon made by flaticon.com CC 3.0 Bytwitter icon